Platforma VK Ostrava - platformavkostrava@seznam.cz

Clanky

  • Navstevnostdnes: 2 | za týden: 32 | za měsíc: 162 | celkově: 13141

Projekt – „Nové volby!“ a aktivizace členské základny ČlánkyVzhledem k událostem posledních několika měsíců a zejména ke skutečnostem, které jsem uvedl v předcházejícím článku, považuji projekt „Nové volby a aktivizace členské základny“, vzhledem k možnosti získání podpory u daleko širšího různorodého spektra řadových členů, za bezesporu klíčový projekt našeho klubu!

 

Nový model řeší totiž zásadním způsobem stále omílaný problém „nejsou lidi…“, protože zapojuje do dění v klubu spoustu lidí ochotných pomoci (kteří z nepochopitelného důvodu prozatím nebyli ani osloveni) a rozšiřuje názorový rozhled klubu díky lidem, kteří přicházejí se spoustu dalších dobrých nápadů, které prozatím taky zůstávaly mimo klub nebo končily u konkurence! Vtahuje také řadu fanoušků z tribun do aktivního dění klubu, čímž dociluje větší sounáležitosti s klubem u řady vážených občanů města Ostravy.

Současný stav

Nyní připomenu fakt, že dosavadním jádrem členů spolku je členská základna složená především z hráčů a trenérů klubu a ti se tak rok co rok mění. Většina členů spolku má tak smluvní povinnost hrát a trénovat a ne řešit záležitosti dlouhodobé koncepce a o mluvení do složení Správní rady (svých nadřízených) ani nemluvě.

Když to shrnu, tak v dnešní situaci na jedné straně vedení klubu tato struktura členské základny maximálně vyhovuje (zaručený mandát a absolutní svoboda v rozhodování bez jakékoliv zpětné kontroly = tudíž ani nepotřebuje nové aktivní nezávislé členy), z druhé strany je to nejenom dle mého názoru pro klub špatně (viz úvodní odstavec) a je s tím třeba něco udělat!

Navrhovaný nový stav

Náš klub by měl být otevřen pro všechny, kdo žijí ostravským mužským volejbalem, fandí mu, jsou ochotni pomoci ať svým názorem nebo osobně v rámci svého volného času. Klub by měl průběžně žít z kontaktu s těmito lidmi, čerpat od nich náměty a využívat jejich dobrovolné aktivity klubu pomáhat! Jeví se zde nová šance, kdy obnovou členské základny by takto vzniklá skutečně demokratická zájmová skupina členů spolku, která je určitě schopna sama vyhodnotit, co je pro klub z dlouhodobého i z krátkodobého hlediska to nejdůležitější a kde leží priority klubu a na Valné hromadě dle vlastního uvážení o tom i hlasovat. Ze svého středu je takto složená skupina schopna zvolit do čela spolku odborně zdatné, zkušené, morálně silné a především slušné zástupce do Správní rady. Zásadním rozdílem, na rozdíl od dnešního stavu, je pro takto zvolené členy Správní rady pocit zpětné odpovědnosti vůči těmto svým volitelům = členům spolku (dnes mnozí členové cítí jedinou odpovědnost a to vůči jednatelům klubu)!

Pro koho by měl být klub otevřen?

Když jsem hovořil v poslední době s lidmi o možnosti zapojit se do práce klubu, byl jsem překvapen, kolik především věrných fanoušků z tribun, kolik sportovců (často bývalých či současných závodních či rekreačních volejbalistů, ale nejenom nich) projevilo zájem o členství! O vstup projevila zájem i řada rodičů našich mladých hráčů, dále i řada vlivných ostravských podnikatelů, kteří jsou svými kontakty, svými zkušenostmi, ale i penězi ochotni přispět k výchově nadějně se vyvíjející mladé generace hráčů!

Co by měl klub naopak svým členům nabídnout?

Klub by se ke svým členům neměl chovat tak neutrálně a pasivně, ale měl by si svých členů vážit, více je do dění v klubu zapojovat a nabídnout jim:

1.       volný přístup k informacím (všechny zápisy z Valných hromad i z jednání Správních rad by měly být přístupné členům klubu na klubovém webu v dnes již fungující a k tomu připravené interní sekci Intranet). Výjimkou by měly být jen ty informace, které by mohly mít negativní vliv na jednání s hráči či trenéry a jejich předčasné zveřejnění by náš klub nebo hráče mohlo poškodit.

2.       transparentní kontrolu nakládání se svěřenými spolkovými financemi – snad jen s výjimkou zveřejňování platů hráčů a trenérů by všechny ostatní údaje by měly být k nahlédnutí kterémukoliv členovi spolku – nevidím důvod, proč před členy něco tajit, když vše je čerpáno dle regulí!

3.       bližší kontakt s hráči a trenéry klubu – členům by mělo být umožněno v daleko větší míře komunikovat s nimi na neformálních setkáních (pro ty členy, kteří o to budou mít zájem) – možnost společných tréninků a brainstormingových posezení.

4.       sleva pro členy na vstupném – kdy by klub pro své stabilní členy (po splnění podmínky např. dvouletého členství) měl umožnit kupovat si jednorázové nebo celoroční vstupenky se slevou a pro ty, kteří budou celoročně pomáhat klubu, by klub měl na oplátku automaticky dávat celoroční vstupenky ZDARMA!

5.       věci z fanklubu zdarma nebo s výraznou slevou (což nevylučuje dobrovolnost členů nákupem za plnou cenu podpořit svůj klub)

6.       atd. atd. (dle toho, co si Valná hromada na svém jednání odhlasuje).

Proč je důležité vstoupit do klubu právě teď?

Po herní stránce má náš klub před zahájením extraligy dobře našlápnuto a je to zejména díky velice kvalitním trenérům, kterými náš klub disponuje! Ale aby peníze skutečně směřovaly tam, kam mají, abychom nepřicházeli o vlastní talenty a s mládeží aby bylo zacházeno s fundovaným nadhledem, musí co nejdříve dojít k zásadním změnám ve fungování vedení klubu!

Protože právě teď se „láme chleba“ a rozhoduje se, zda se nový model fungování našeho klubu podaří v krátké době zrealizovat! Skutečně záleží jen na síle nás všech, kterým není lhostejné, co se v klubu děje a chtějí pro chlub i něco udělat a změnit věci k lepšímu! V situaci, kdy se hlásí do klubu stále více a více svobodně hlasujících členů, kdy mezi novými zájemci o členství jsou obecně známé a vážené osobnosti z řad volejbalistů, kdy se již teď přihlásili k členství i zástupci nového potencionálního generálního sponzora klubu, kdy mezi nově přihlášenými vidím i lidi z magistrátu města, by snad jen blázen riskoval prestiž našeho klubu vzhledem k našim dnešním i budoucím chlebodárcům! Zamítavý postoj ke vstupu nových členů by přineslo pachuť „sektářství“ a bylo by špatným signálem pro naše sponzory!

Máte-li stejné pocity – staňte se i VY členy klubu VK Ostrava (můžete použít zplnomocnění, které se dá stáhnout na tomto webu a pošlete jej na adresu advokátní kanceláře nebo mě kontaktujete)!

Děkuji všem, kteří již vyjádřili tímto způsobem svou podporu tomuto zásadnímu projektu!

Ing. Ivan Cap (člen Správní rady klubu VK Ostrava)