Platforma VK Ostrava - platformavkostrava@seznam.cz

Clanky

  • Navstevnostdnes: 3 | za týden: 33 | za měsíc: 163 | celkově: 13142

K zápisu jednatelů v rejstříku ČlánkyJelikož dnes 16.32016 došlo k formálnímu zápisu u rejstříkového soudu nových jednatelů VK Ostrava, s.r.o. (Dvořák, Pyrta) je třeba uvést, že interpretace o „Vítězném rozhodnutí soudu!“ je mylná, protože k žádnému soudnímu řízení totiž stále ještě nedošlo (pan Žurek a jeho advokát se 2x omluvili z důvodu čerpání dovolené: 14.1. a 25.2.2016…)

Ve vyjádření Vrchního soudu je totiž správně uvedeno toto vysvětlení rozhodnutí o zápisu:

Je třeba především uvést, že rejstříkové řízení se řídí jinými zásadami, než běžné občanskoprávní řízení, ať již tzv. sporné, či nesporné. V rejstříkovém řízení platí již od roku 2005 tzv. registrační princip, kdy rejstříkový soud pouze přezkoumává, zda údaje o skutečnostech, které se do veřejného rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy, a zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím jménem, popřípadě není-li klamavé. Věcný přezkum listin připojených k návrhu se pak v souladu s touto zásadou omezuje na přezkum z hlediska formální správnosti, tedy zda je jejich obsah určitý a srozumitelný.

Z toho vyplývá, že do ukončení občanskoprávního řízení jsou tady 2 správní rady a až toto řízení definitivně určí, zda jsou přijaté stanovy platné a zvolení zástupci legitimní!

V celé této kauze se však vytrácí zásadní problém fungování spolku:

-          staré vedení klubu dlouhodobě nebylo schopno zajistit dostatek financí a při hospodaření se dopustilo řady pochybení (jestli vědomých či nedbalostních zjistí až orgány činné v trestním řízení). Pro porovnání - nové vedení klubu do dnešního dnech již zajistilo více než 1 mil. Kč ze soukromých zdrojů (mimo dotací) a do konce sezóny má připraveno dalších nutných 1,5 mil. Kč!

-          ať se všichni zamyslí, čím přispěli pro klub za posledních 8 let Pavel žurek, Tomáš Zedník, Aleš Pyrta a Tomáš Dvořák (nula od nuly pojde…)

-          zásadní problém pro náš klub však spočívá v ověřeném faktu, že bylo zjištěno, že 4 lidé ze starého vedení klubu (Žurek, Zedník, Pyrta a Dvořák) za vydatné pomoci dvorní právní kanceláře majitele ŠSK Beskydy připravují již minimálně od ledna 2015 pro tento konkurenční klub faktické převzetí našeho klubu (aby se panu Pečínkovi a teď cituji, co mi telefonicky sdělil: „aby se mu splnil jeho několikaletý sen o postupném ovládnutí volejbalu v okresu FM, v kraji a nakonec aby i prostřednictvím těchto osob ovládl i extraligový VK Ostrava!“ – výměnou, že tito 4 zaprodanci nepřijdou o svá koryta…).