Platforma VK Ostrava - platformavkostrava@seznam.cz

Clanky

  • Navstevnostdnes: 3 | za týden: 33 | za měsíc: 163 | celkově: 13142

Analýza současného stavu – komu vlastně klub patří, kdo jej ovládá a o co vlastně jde ČlánkyAby se člověk správně zorientoval, proč je nejvyšší čas něco v klubu změnit, je třeba pochopit základní vztahy v klubu VK Ostrava.

Komu klub vlastně patří?

Zdánlivě zbytečná otázka – no přece členům spolku (dříve občanského sdružení VK Ostrava)! „De jure“ je to tak, ale když se podívá někdo na současnou strukturu členů:

Z naposledy evidovaných 28 osob je:

-           20 hráčů A-týmu a trenérů, kteří jsou finančně závislí na klubu (pod smlouvou) a tudíž nelze předpokládat jakoukoliv jejich aktivitu, která by byla proti „chlebodárcům“ (zvláště, když je ve Stanovách zakotveno prioritně veřejné a nikoliv tajné hlasování…)

-          zbývají nějací členové Správní rady (kteří se v této situaci oprávněně cítí být neodvolatelnými)

-          pár loajálních dalších osob (kterým je vedením něco přislíbeno za věrnost)

-          a nula nula nic zbývajících osob, které jsou členy téměř nedopatřením…

Závěr: tento klub patří „de facto“ dvěma jednatelům s.r.o.

 

Proč tomu tak je a kdo teda vlastně o všem rozhoduje?

Je třeba si uvědomit, že klub se vlastně skládá ze dvou právnických subjektů:

-          ze zájmového spolku občanů VK Ostrava z.s. (dříve občanského sdružení) - přes toto sdružení např. teče většina dotací pro mládež. Navíc  mu také patří 100% podíl ve dceřiné firmě VK Ostrava s.r.o. Ta je pak nositelem extraligové licence a přes tuto společnost se točí i většina financí klubu. Zde jsou již několik let neochvějnými vládci dva jednatelé s.r.o. - Tomáš ZedníkPavel Žurek, kteří s neochvějnou jistotou rozhodují ve skutečnosti o nakládání s mnohamilionovými částkami prakticky bez žádné kontroly!!! Oba bez právního a ekonomického vzdělání sami uzavírají za klub smlouvy a dodatky k nim (někdy dokonce i za zády Správní rady!). Je pravda, že sice symbolicky skládají Správní radě účty zpětně, ale jsou-li nějaké položky procentuálně překročeny se stejně příliš neřeší a „jádro pudla“, tj. nač jsou finance využívány, zůstává jen a jen na jejich úsudku…

A jak je to možné?! Jak vyplývá z vlastnické struktury a z organizačního schématu, vše je nastaveno tak, že na ovládání celého klubu (včetně jeho financí) stačí, aby při současné podobě 5-ti členné Správní rady jednatelé získali podporu ještě jednoho člena Správní rady a tato trojice si pak prohlasuje vždy to, co potřebuje (a proto je pro ně důležité, aby tam seděli jejich loajální kamarádi a aby volba členů SR, stejně tak průběh Valné hromady, byl jen formální...!).

 

Oč tedy vlastně v současné době jde?

Pochopení výše uvedeného je klíčem k pochopení i celé současné situace v klubu, protože jak už tomu bývá nejenom v našem kraji zvykem, jde tady jako vždy o boj o moc a ve svém důsledku o ovládání financí, s kterými mohou volně nakládat, bohužel ne vždy v zájmu klubu!!!

Jeden důkaz za všechny – případ Michalovič

Pánové Žurek a Zedník (coby jednatelé s.r.o.)  v tichosti za zády Správní rady podepisují tajný dodatek, na jehož základě se snižuje „odchodné“ a zkracuje doba působení v klubu. Tento „Dodatek“ společně s vlastní smlouvou ani nenechají posoudit právníkem a hrdě se podepisují pod “paskvil“, který jak se ukázalo, je právně nevymahatelný!!!

A důsledek?! Tímto jednáním prokazatelně způsobují klubu půlmilionovou škodu, protože za nejlepšího hráče sezóny a tahouna k titulu mistrů republiky náš klub nedostal ani korunu!!!

V každé normální firmě by takoví jednatelé byli okamžitě hnáni k odpovědnosti, protože si „nepočínali s péčí řádného hospodáře“, následoval by vyhazov a s největší pravděpodobností trestní oznámení na tyto jednatele, včetně požadavku úhrady ze svého!

A kárný postup Správní rady coby zástupce vlastníka klubu? NIC!!! Vše je jako vždy zameteno „pod stůl“, protože jsme přece kamarádi, tak si nebudeme dělat problémy – stejně se to nikdo nedoví… A jak na to doplácí jediný placený člen Správní rady? Pan manažer Tomáš Zedník bere měsíční prémie ve výši 100%, jako již několik let po sobě!!!

Fakta: jediný, kdo do toho “šije“ jsem byl na SR , čímž jsem se logicky vyčlenil „z bratrstva kočičí pracky“. Na základě této zkušenosti jsem prosadil do zápisu SR povinnost pro jednatele klubu se mnou (coby místopředsedou klubu) předem projednat a nechat si schválit všechny výdaje nad 10.000,- Kč.

A jak to dopadlo v praxi?! Je až groteskní, že od tohoto jednání SR (a to je již více než půl roku) dle těchto pánů nebyl ANI JEDEN PŘÍPAD, kdy bylo třeba uhradit fakturu nad oněch 10.000,- Kč a když jsem vyslovil podiv nad tímto stavem a žádal kontrolu stavu účetnictví za poslední období, bylo mi sděleno, že není k dispozici, protože je u paní účetní… Závěr, co si o tom má rozumně uvažující člověk myslet, nechávám na vás.

Díky těmto krokům jsem se stal osobou nepohodlnou, v klubu nežádanou a bylo tak jen otázkou času, kdy se najde příležitost, jak mi práci ve vedení klubu znechutit a následně se mě zbavit! Tady hledejte i důvod, proč se nepochopitelně přiklonili na stranu evidentního intrikána Tomáše Dvořáka a poskytli mu krytí a ochranu při jeho fatálním lidském i profesionálním selhání, které jsem v zájmu klubu interně tvrdě pranýřoval (jen připomenu, kdy prokazatelně vyhrožoval rodičům mladého žáka, že zařídí, aby jejich syn a nadějný hráč v klubu skončil vyhazovem, když si oni budou chodit stěžovat za mnou).

 

A jak z této situace ven?

Klíčem z této situace je AKTIVIZACE ČLENSKÉ ZÁKLADNY!!! Jedině za situace, kdy se spojí dostatečný počet lidí, vstoupí do VK Ostrava a odhlasují změnu organizační struktury včetně pravomocí pro nové členy vedení klubu a zavedou fungující dozorčí orgán, který bude složen z lidí, kteří budou nezávislí na jednatelích v s.r.o., je šance něco změnit v našem klubu!!!

Pokud jste dospěli ke stejnému logickému závěru jako já a jste ochotni vyjít z anonymity a stát se členy VK Ostrava, metodický postup bude popsán v samostatném následujícím článku: „Projekt Nové volby“. Bez vaší podpory vše zůstane při starém a i mé poslední projekty pro náš klub v rukou těchto pánů z vedení - jak postupně zjišťuji - „vyšumí do ztracena“!

Ivan Cap (stále ještě člen Správní rady VK Ostrava)